Wednesday, 5 November 2014

உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க lucky baby names


குழந்தையிலேயே பெயர் சரியாக அமைப்பதன் பயன்


நியூமராலஜி யை பொறுத்தவரை மொத்தம் 37 பாடங்கள் அமைந்துள்ளது.ஒவ்வொரு பாடங்களும் ஒவ்வொரு கடல் போன்றது .அத்தனை பாடங்களும் நமக்கு முக்கியம் .ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையில் பயனளிக்கக் கூடியது .நம் உடல் உறுப்புகளை நம் மூளை எப்படி இயக்குகிறதோ அதே போன்றது தான் .மூளையை நாம் பயன்படுத்துவது அதிக பட்சம் 10% கூட கிடையாது. அந்த மூளையை ஆளுமைக்கு உட்படுத்தும் பெயருக்கு 70% பங்கு உண்டு.பெயரே சிந்தனை ஆற்றலை நெறிப்படுத்தவும்,நல்லது கேட்டதை யோசிக்க வைக்கவும், செயல் திறனை வளர்த்து,  தீர்மானமான முடிவையும் ,உணர்வு,அறிவு நடைமுறை சிந்தனைகளை பழக்கப்டுத்தும் வேலைகளை செய்வது பெயரெ ஆகும்.  இத்தகைய பெயரை நியூமராலஜி படி சரியாக அமைத்து கொள்வது நமது அதிர்ஷ்டம். NUMEROLOGY, VASTHUST   VIJAY TV FAMOUS
ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR,B.SC.,M.A.,M.PHIL.,DNYT
SAMYAPURAM,ARCH OPP, SAMYAPURAM,TRICHY-621112.
CELL:9842457516,www.srkmahan.com
EMAIL: akshayadharmar@gmail.com

WEB: www.akshayadharmar.blogspot.in


numerology subject analysing
¹       ASTRONOMY
¹       ASTRONOMY ABSOLUTE
¹       INITIOLOGY
¹       NAMEOLOGY
¹       EARTH(5)ELEMENTS
¹       ASTROLOGY
¹       TRACKING
¹       NAMEANALISING
¹       WORD COMBINATION
¹       PRONOLOGY
¹       SOUND
¹       OCTECLE
¹       MAGNETOTHEROPHY PART1,
¹       MAGNETOTHEROPHY PART2
¹       GRAPHOLOGY
¹       SIGNATUROLOGY
¹       NAMEANALISING2
¹       PIROMIDOLOGY
¹       PRO CHART
¹       VOWELS VALUE
¹       CONSONANT VALUE
¹       TRIANGLE
¹       TRIGRAMS
¹       GREEK
¹       GEOMENTRIC
¹       JEWISH
¹       EARTH
¹       PHONETIC
¹       MICRON
¹       MICRON TOPPEST
¹       KABALA
¹       SRK 12 VALUES
¹       KALACHAKRA
¹       ASHTAK 

பெயர் மேற்கண்ட பாடங்களை ஆய்வு செய்து பெயர் அமைக்கும் பொழுது சந்தோசம் ,நம் எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றும் ஒருமித்து வெற்றியை நோக்கி இழுத்து செல்கிறது.உடல் நலம் ,நீண்ட ஆயுளை பெற்று,நிறைசெல்வம்,உயர்புகழ் பெற்று ஓங்கி வாழ்வார்.நமக்கு தேவை ஒரு பெயர் அந்த பெயரில் கீழ்க்கண்ட பலன்கள் அனைத்தும் அமைந்துள்ளது. அந்த ஒரு பெயரை அமைக்க மென்பொருளை பயன்படுத்திதான் மிக துல்லியமான பெயரை எடுக்கமுடியும் .அதனை பயன்படுத்திதான் கடந்த 20 வருடங்களாக பெயர் வைத்து தருகிறேன்.
எல்லோருக்கும் எல்லா பாடங்களையும் கொடுக்கமுடியாத சூழல் மென்பொருள் தொகுப்பு அமைந்துள்ளதால் மென்பொருள் தொகுப்பானது 4 பாடம் ,11 பாடம் ,16 பாடம் ,20 பாடம் ,25 பாடம் , 32 பாடம் ,37 பாடம் என அமைந்துள்ளது. இந்த தொகுப்பிற்கு தகுந்தாற் போல் பலன்கள் கூட குறைய அமைகிறது.   அதற்கு பயன்படுத்தும் பாடங்களுக்கு தக்கவாறு  பலன்கள் அமைகிறது. இது இன்றைய தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் துல்லியமான பலனை எதிர் நோக்கி செய்யப்படுவது.அன்று ஒருத்தருக்கு  பெயர் வைக்க குறைந்தது ஒரு மாதம் ஆகும் .ஆனால் இன்று மென்பொருள் பயன்பாட்டால் 3 நாட்களில் பெயர் வைக்க முடிகிறது. மேற்கண்ட 37 பாடங்களும் ஆய்வு செய்து பெயர் வைக்க 5 நாட்கள் ஆகும்.
என்னை பொறுத்த வரை பெயர் ஒரு 3 அல்லது 4 பெயர்கள் மட்டுமே வைத்து தருவேன் அதில் எந்த பெயர் பிடிக்குமோ அந்த பெயரை வைத்து கொள்ளவேண்டும்.இதுவரை யாரும் பிடிக்க வில்லை என்று கூறியது இல்லை.காரணம் இன்றைய சூழலுக்கு தகுந்த பெயராக மட்டுமே இருக்கும்.ஒரு குழந்தைக்கு வைத்த பெயர் மற்றொரு குழந்தைக்கு கொடுப்பதில்லை .என்னிடம் இலச்சக்கனக்கான பெயர்கள் என்னிடம் இருப்பதால் எடுக்கும் பெயர் பிடிக்கும்.
                
நம் வாழ்க்கையில் நன்மையை மட்டும் தரக்கூடிய எண்கணிதத்தை பயன்படுத்தி ஒளி பொருந்திய எதிர்காலத்தை பெற விளைவோம்.
NUMEROLOGY, VASTHUST   VIJAY TV FAMOUS
ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR,B.SC.,M.A.,M.PHIL.,DNYT
SAMYAPURAM,ARCH OPP, SAMYAPURAM,TRICHY-621112.
CELL:9842457516,www.srkmahan.com
EMAIL: akshayadharmar@gmail.com
WEB: www.akshayadharmar.blogspot.in
¹        numerology name
¹        numerology name calculator
¹        numerology name calculator in tamil language
¹        numerology name in tamil
¹        numerology name lucky numbers
¹        numerology name  girl baby in tamil
¹        numerology numbers
¹        baby names
¹        baby names in Tamil
¹        amazing baby names
¹        fancy baby names
¹        fantastic baby names
¹        excellent baby names
¹        modern baby names
¹        famous baby names
¹        fashion baby names
¹        stylish baby names
¹        most popular baby names
நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள்.  
உங்கள் ,உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய ,பெயர் வைக்க
இனி செய்ய வேண்டியவை
இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும்.
R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ ,மொத்த எண்ணிலோ  8,16,17,18,22,26, 29,31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும்.
அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE
A, I, J, Q, Y
= 1
B, K, R,
= 2
C, G, L, S
= 3
D, M, T
= 4
E, H, N, X
= 5
U, V, W
= 6
O, Z
= 7
F, P
= 8

என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து
P. M A R Y
8+ 4 1 2 1
88 = 16

R.
J A Y S A N K A R
2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2
2 + 1 7  =  19

S.   N.  V E N K A T E S H
3 +  5.  6  5  5  2 1 4 5 3 5
8 + 36 = 44

J  A  P  A  N
1+1+8+1+5 = 16

C. D  A  Y A  N  A
3. 4+1+1+1+5+1 = 16

S  H  O  B  A
3+5+7+2+1 = 18இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும்.
மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம்.
ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம்.
பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின்  பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com  என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும்.
CUT AND paste               
=============================================================
NUMEROLOGY  APPLICATION  FORM:
NAME (signature name)(FEMALE/MALE) :
BIRTH DATE, MONTH, YEAR:
FATHER NAME & DATE OF BIRTH:
MOTHER NAME & DATE OF BIRTH:
GRAND FATHER NAME:                                                                                        
GRAND MOTHER NAME:
Uncle wife NAME &DATE OF BIRTH:
NATIVE PLACE:
YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH:
POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER:
                                                                                  YOURS APPLICANT
=============================================================

பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும்.
மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான்  இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும்  ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும்.
உங்களது பெயர் பலன் அறிய  RS 1000/=  மட்டுமே.
பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை ,உங்களுடைய சுபாவம் ,உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை ,பொருளாதாரம்,தனித்தன்மை ,வருங்காலம் ,இல்லற வாழ்க்கை ,எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா ,வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால்  பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும்.
குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம்
     SRK
PACKAGES
 SUBJECT ANALISING DETAILS
BENEFITS
பலன்கள்
FEES IN RUPEES
BASIC STAGE
(4SUBJ)

ASTRONOMY,
INITIOLOGY,
NAMEOLOGY,
EARTH(5)ELEMENTS
கெடுக்காத பெயர்,
பெற்றோர்களின்
அரவணைப்பு1 ST STAGE
(11SUBJECT)
ASTROLOGY,
PRONOLOGY,
TRACKING,
NAME aNALISING,
WORD COMBINATION,
SOUND,OCTECLE
சிறப்பான படிப்பு,
உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல்,
குடும்ப ஒற்றுமை,


2 ND STAGE
 (16SUBJECT)
JEWISH,EARTH,
GRAPHOLOGY,
SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2
சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர்3 RD STAGE
(20SUBJECT)
PIROMIDOLOGY,
PRO CHART,
VOWELS VALUE,
CONSONANT VALUE,


சம்பாதிக்கும் திறன்
கிரகநன்மை


4 TH STAGE
(25SUBJECT)
tRIANGLE,TRIGRAMS
GREEK
GEOMENTRIC/srk values,

வசீகரமான சூழல்
ஆளுமைதன்மை
மேலும்சம்பாதிக்கும்
திறன்,ஆரோக்கியம்
நட்சத்திர அந்தஸ்து
அதிர்ஷ்டகார்டு,
அதிர்ஷ்டக்கல்

மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும்.
வங்கி கணக்கு விபரம்       
BANK DETAIL
BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B )
NAME: AKSHAYADHARMAR
A/C.NO:1725172000000223
BRANCH :SAMAYAPURAM
IFSC CODE:0001725
==================================================================================
இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு
1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி ,திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் ,அதன் பலன்  கூறுவேன்
2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும்
3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன்
4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன்.
5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும்  என்பதையும் கூறுவேன்.
6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும் .BY, SAMAYAPURAM AKSHAYADHARMAR,    CELL: 9842457516. www.srkmahan.com